Τετράμηνη παράταση στις αντικαταστάσεις υδρεύσεων της Δ.Ε. Παμίσου

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ Δ.Ε. ΠΑΜΙΣΟΥ» για τέσσερις μήνες ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακιου.

Η παράταση της προθεσμίας θα είναι μέχρι τις 14-06-2023, αν και ο ανάδοχος είχε ζητησει παράταση για οκτώ μήνες.
Η παράταση, σύμφωνα, με τον ανάδοχο ζητήθηκε λόγω:
α) Της φύσης του έργου και των αναγκών παρεμβάσεων σε κατοικημένες περιοχές, προκύπτει πρόβλημα εργασιών σε ορισμένες περιόδους, εορτών, διακοπών (Χριστούγεννα, Πάσχα, κ.λ.π.) με αποτέλεσμα την καθυστέρηση των εργασιών του έργου.

β) Των βροχοπτώσεων που επικρατούν το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι οποίες εμποδίζουν την ομαλή εκτέλεση των εργασιών.

γ) Λόγω των υπέρογκων ανατιμήσεων, υπάρχει έλλειψη πρώτων υλών και καθυστέρηση στην κατασκευή των υλικών του έργου, (σωλήνων, ειδικών τεμαχίων κ.λ.π.).

Η υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην αίτηση του αναδόχου, κρίνει ότι, οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου, είναι μεν βάσιμοι, αλλά εν μέρει, καθώς σύμφωνα με τα δελτία καιρού του μετεωρολογικού σταθμού της περιοχής, μέχρι σήμερα, δεν σημειώθηκαν δυσμενείς
καιρικές συνθήκες, (βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις και μεγάλο ψύχος) που να εμποδίζουν την ομαλή εκτέλεση του έργου.