Το ποσό των 5,5 εκατομμυρίων ευρώ μπορεί να διεκδικήσει σε πρώτη φάση ο Νομός Καρδίτσας μέσω του προγράμματος Leader.

Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας ως Ομάδα Τοπικής Δράσης μετά από 33 χρόνια επιτυχημένης διαδρομής συνεχίζει τη συμβολής της στην Τοπική Ανάπτυξη με τη διεκδίκηση της υλοποίησης ενός ακόμη Τοπικού Προγράμματος LEADER στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) για την προγραμματική περίοδο 2023-2027.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα