Αρνητική γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο για 3 ΜΠΕ έργων ΑΠΕ στο Δήμο Αργιθέας και μίας στο Δήμο Παλαμά

Τέσσερις αρνητικές γνωμοδοτήσεις έδωσε το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορούν δύο αιολικούς και έναν υδροηλεκτρικό σταθμό στο Δήμο Αργιθέας καθώς και ένα σταθμό αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στο Δήμο Παλαμα.

Αργιθέα
Όπως καταγράφει ο Νέος Αγών, η πρώτη ομόφωνη αρνητική γνωμοδότηση (αναλυτικά εδώ) αφορά τη ΜΠΕ του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 30 MW στη θέση «ΣΠΙΤΑΚΙ» και των συνοδών του έργων, στην Δ.Ε. Αργιθέας και Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας του Δήμου Αργιθέας της εταιρείας A&F ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗ.

Η δεύτερη επίσης αρνητική γνωμοδότηση (αναλυτικά εδώ) αφορά τη ΜΠΕ του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 15 MW στη θέση «ΧΟΝΔΡΟΣΠΑΝΙ» στη Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας του Δήμου Αργιθέας, της εταιρείας INTRAKAT ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ Ε.Ε.

Και η τρίτη που επίσης ήταν αρνητική (αναλυτικά εδώ) αφορά το έργο κατασκευής και λειτουργίας Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ), ισχύος 2,64 MW, που προτείνεται να κατασκευαστεί στο ρέμα ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ, στη θέση «ΔΙΠΟΤΑΜΑ», του Δήμου Αργιθέας, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΤΡΙΠΟΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»

Δ.Ε Φύλλου
Το Σώμα γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά (αναλυτικά εδώ) επί της ΜΠΕ και για το έργο κατασκευής και λειτουργίας Σταθμού Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας αποθηκευτικής ισχύος συσσωρευτών 110MW και συνολικής χωρητικότητας 440MWh στη θέση «Πέτρινον», της Δ.Ε. Φύλλου, του Δ. Παλαμά της εταιρείας «GREEN PROGRESSIVE ARROW Ι Μ.Ι.Κ.Ε.».