Αύξηση του αριθμού των γιατρών και μείωση εκείνου των οδοντιάτρων καταγράφηκε πέρυσι στη Θεσσαλία.
Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής δείχνουν αύξηση των γιατρών κατά 4,2% στο Θεσσαλικό διαμέρισμα το 2017 συγκριτικά με το 2016 και οριακή πτώση 0,8 στους οδοντιάτρους.
Πιο συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στον αριθμό των ιατρών παρατηρήθηκε στα Ιόνια Νησιά κατά 4,9% και στη Θεσσαλία κατά 4,2%.

Ειδικότερα στη Θεσσαλία ο αριθμός των γιατρών το 2017 ανήλθε σε 4.088 έναντι 3.922 το 2016, ενώ στους οδοντιάτρους καταγράφηκε μια μικρή μείωση 0,8%, από 770 το 2016 σε 764 το 2017.
Γιατροί
Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της ΕΛΣΤΑΤ, σχετικά με τη στελέχωση της χώρας σε γιατρούς και οδοντιάτρους, οι εγγεγραμμένοι στους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας ανήλθαν σε 65.499, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1% σε σχέση με το 2016.

Από την ανάλυση κατά φύλο παρατηρήθηκε ότι ο αριθμός των ανδρών γιατρών παρουσίασε μείωση σε σχέση με το 2016 κατά 0,2 % και των γυναικών κατά 2,1%.

Οι σημαντικότερες αριθμητικά ειδικότητες είναι η Παθολογία, η Παιδιατρική, η Βιοπαθολογία, η Καρδιολογία, η Γενική Ιατρική και η Μαιευτική – Γυναικολογία.

Παρατηρήθηκε αύξηση στον αριθμό των γιατρών που ανήκουν στις παραπάνω έξι κυριότερες ειδικότητες συγκριτικά με το έτος 2016.

Αντίθετα, μείωση παρατηρήθηκε στον αριθμό των γιατρών με λοιπές ειδικότητες ή άνευ ειδικότητας.
Οδοντίατροι

Ο συνολικός αριθμός των οδοντιάτρων παρουσιάζει αύξηση το τελευταίο έτος, σε επίπεδο συνόλου ώρας. Οι εγγεγραμμένοι οδοντίατροι ανήλθαν σε 13.261, παρουσιάζοντας αύξηση 0,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρατηρήθηκε στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κατά 2,2% και στη Δυτική Ελλάδα κατά 1,3%.

Μεγαλύτερη μείωση υπήρξε στο Νότιο Αιγαίο κατά 3,9 %, στη Δυτική Μακεδονία κατά 2,9% και στην Κρήτη κατά 2,4%, αντίστοιχα.

Από την ανάλυση κατά φύλο, παρατηρείται ότι ο αριθμός των ανδρών οδοντιάτρων παρουσιάζει αύξηση 0,8% σε σχέση με το 2016. Ο αριθμός των γυναικών οδοντιάτρων παρουσιάζει μείωση 0,2%.