Χρειάζεται παρέμβαση

Η παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας απαιτείται για τον καθαρισμό του αυλακιού που βρίσκεται επί της οδού Κ. Αιτωλού, πίσω από τη Κτηνιατρική Σχολή.

Αν και καθαρίστηκε πριν από λίγους μήνες συσσωρεύτηκαν ξανά στο ίδιο σημείο μπάζα, σκουπίδια και άλλα αντικείμενα με αποτέλεσμα το αυλάκι σε κάποια σημεία να μην είναι καν εμφανές και σε κάποια άλλα να λιμνάζουν νερά. Οι περίοικοι διαμαρτύρονται καθώς όπως λένε πρόκειται για εστία μόλυνσης και ζητούν τον καθαρισμό του.

Τ.Σ.