Προς δημοπράτηση η αναβάθμιση υποδομών στις Δ.Ε Ιθώμης και Μουζακίου

Σε ανοιχτή ηλεκτρονική δημοπρασία θα προχωρήσει ο Δήμος Μουζακίου για την ανεύρεση αναδόχων που θα υλοποιήσουν τα έργα της αναβάθμισης υποδομών στην Δ.Ε. Ιθώμης και σε ορεινούς οικισμούς της Δ.Ε. Μουζακίου.

Τις σχετικές αποφάσεις έλαβε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μουζακίου. Τα έργα έχουν προϋπολογισμό 74.193 ευρώ και 120.967 ευρώ αντίστοιχα.