ΔΕΥΑ Καρδίτσας: Διοικητικές κυρώσεις με επιβολή προστίμου για παράνομες υδρεύσεις

Τί προβλέπεται για όποιον παραβαίνει τον νέο Κανονισμό Ύδρευσης

«Πράσινο φως» στην εκτέλεση διοικητικών κυρώσεων με την επιβολή και προστίμων σε όποιον παραβαίνει τον νέο Κανονισμό Ύδρευσης, άναψε πρόσφατα το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ.

Οι διοικητικές κυρώσεις καθορίζονται ως εξής: i. Διακοπή της υδροδότησης χωρίς προειδοποίηση ii. Επιβολή προστίμου από 100 έως 300 ευρώ ανάλογα με το είδος της παράβασης (ανά παροχή) και καταλογισμό της δαπάνης αποκατάστασης για βλάβεςπου ενδεχόμενα ο παραβάτης προξένησε στο δίκτυο. Επίσης καταλογίζεται πρόσθετα, εάν υπάρχει, και η αξία του νερού που διέφυγε/ καταναλώθηκε.

Αναλυτικότερα στην εφημερίδα Νέος Αγών