Τη χορήγηση δίμηνης παράτασης έως τις 4 Ιουνίου για το έργο της επέκτασης δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων σε περιοχές εντός σχεδίου στην πόλη της Καρδίτσας, αποφάσισε το Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καρδίτσας ύστερα από αίτημα του αναδόχου.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η παράταση χορηγείται με την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει και να προσκομίσει αναπροσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα προς έγκριση με αναλυτική περιγραφή του προγράμματος κατασκευής των υπολειπόμενων εργασιών.