Αλλάζει άρδην η στρατηγική πολιτική με την ΚΑΠ της νέας προγραμματικής περιόδου. Όπως τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Χαράλαμπος Κασίμης στην ημερίδα που έγινε στην Καρδίτσα, θα αποτελέσει παρελθόν ο διαχωρισμός των κονδυλίων που υπάρχει σήμερα σε δύο «πυλώνες» (έναν για την ενίσχυση του εισοδήματος και έναν για την ανάπτυξη).

Κάθε χώρα θα έχει έναν ενιαίο στρατηγικό σχέδιο το οποίο θα πρέπει να υπηρετεί τους στρατηγικούς στόχους που θέτει η ευρωπαϊκή επιτροπή και αυτοί θα αφορούν το τετράπτυχο ανταγωνιστικότητα- βιώσιμη παραγωγή- περιβάλλον και κοινωνική συνοχή. Αυτούς τους στόχους θα τους εξειδικεύσει η χώρα με επιδόσεις και αν δεν τους επιτυγχάνει θα επιβάλλονται πρόστιμα κυρώσεις με αφαίρεση πόρων.

Μάλιστα διευκρίνισε ότι το 40% των πόρων θα συνδέονται με μέτρα για το περιβάλλον, ενώ ξεκαθάρισε ότι αποτελεί παρελθόν για την Ευρώπη η σύνδεση της ενίσχυσης με την παραγωγή. Οποιοσδήποτε συσχετισμός θα αφορά μόνο τις συνδεδεμένες ενισχύσεις.

* * *

Άξιο αναφοράς όπως ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας, είναι ότι η ΚΑΠ αποτελεί το 40% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Τo Brexit, το μεταναστευτικό και άλλοι παράγοντες ωθούν την Ευρώπη σε αναθεώρηση του προϋπολογισμού και σε μείωση των κονδυλίων για την ΚΑΠ.
Ο προϋπολογισμός προβλέπει για την Ελλάδα μείωση 3,9% στις άμεσες ενισχύσεις και 15% στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, κάτι που συνεπάγεται την αύξηση της εθνικής συμμετοχής.

Και αν ο προϋπολογισμός αποτελεί την πρώτη μεγάλη πρόκληση για τη χώρα, η δεύτερη είναι το θέμα της εξωτερικής σύγκλισης το οποίο παρουσιάζουμε αναλυτικά στο σημερινό φύλλο.

Χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης πιέζουν να εφαρμοστεί η εξωτερική σύγκλιση στις επιδοτήσεις, δηλαδή να είναι ίδιες για όλα τα κράτη μέλη, σενάριο το οποίο βρίσκει κάθετα αντίθετο την Ελλάδα.

Στην Ελλάδα μπορεί ο αγρότης να παίρνει υψηλή επιδότηση ανά στρέμμα συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ωστόσο έχει μικρό κλήρο. Μάλιστα ένα ιδιαίτερο στοιχείο στο οποίο στάθηκε ο Χαράλαμπος Κασίμης ήταν ότι το εισόδημα του αγρότη βρίσκεται στο 56% του εισοδήματος του κατοίκου της πόλης ενώ στις χώρες της κεντρικής ανατολικής Ευρώπης κυμαίνεται από το 67% έως το 138% του αστικού εισοδήματος!

Κ.Π.