Διευρύνει το μητρώο εθελοντών ο Δήμος Καρδίτσας

Ο Δήμος Καρδίτσας και η Αντιδημαρχία Πρόνοιας, Εθελοντισμού και Δημόσιας υγείας, στοχεύοντας στην ανάδειξη της διαχρονικής ανθρωπιστικής αξίας του εθελοντισμού και
στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην επίλυση τοπικών υποθέσεων μέσω της συνεισφοράς τους ως εθελοντές, καλεί τους δημότες και κατοίκους του Δήμου να ενταχθούν στο «Μητρώο Εθελοντών» και να αναπτύξουν εθελοντική δράση και προσφορά στα διοικητικά όρια του Δήμου.

Αναλυτικότερα στην εφημερίδα Νέος Αγών