Δίμηνη παράταση στο έργο της επέκτασης δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης της Καρδίτσας,

Τη χορήγηση δίμηνης παράτασης έως τις 4 Ιουνίου για το έργο της επέκτασης δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων σε περιοχές εντός σχεδίου στην πόλη της Καρδίτσας, αποφάσισε το Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καρδίτσας ύστερα από αίτημα του αναδόχου.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η παράταση χορηγείται με την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει και να προσκομίσει αναπροσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα προς έγκριση με αναλυτική περιγραφή του προγράμματος κατασκευής των υπολειπόμενων εργασιών.
Στην εισήγησή της προς το Δ.Σ., η Τ.Υ της ΔΕΥΑΚ ανέφερε: «Βασικό αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων λυμάτων στις περιοχές επέκτασης της πόλης της Καρδίτσας, συγκεκριμένα , περιοχή Καμινάδων και Ζαχαριωτών , καθώς και το δίκτυο ομβρίων στην περιοχή Ζαχαριωτών.
Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί όλες οι εργασίες αποχέτευσης που βρίσκονταν σε αποδεσμευμένο χώρο στην περιοχή Καμινάδων με τις απαιτούμενες ιδιωτικές συνδέσεις.
Στην περιοχή των Ζαχαριωτών έχει κατασκευασθεί το 95% των οδεύσεων με τις
απαιτούμενες ιδιωτικές συνδέσεις της αποχέτευσης των ακαθάρτων καθώς και το 95%
των οδεύσεων των ομβρίων υδάτων.
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Σύμφωνα με το σχετικό 1664/06-03-2023 ζητείται από τον ανάδοχο του έργου η χορήγηση παράτασης δύο (2) μηνών της συμβατικής προθεσμίας του έργου , ήτοι μέχρι την 04-06-2023. Ο ανάδοχος επικαλείται ως βασικές αιτίες καθυστέρησης τις παρακάτω.
– Το υπόλοιπο τμήμα που απομένει να κατασκευασθεί στην περιοχή των Ζαχαριωτών βρίσκεται πίσω από το κατάστημα LIDL , και είναι μήκους περίπου 400,00μ αποχέτευσης ακαθάρτων και 100,00μ αποχέτευσης ομβρίων. Στην παραπάνω περιοχή η κατασκευή διασταυρώνεται με κατασκευή του ΤΟΕΒ (ανοιχτή τάφρος άρδευσης). Η υπηρεσία βρίσκεται σε αναμονή της άδειας από το ΤΟΕΒ για εργασίες στο συγκεκριμένο τμήμα, καθώς και της οριστικοποίησης των τελικών υψομέτρων λόγω μελλοντικής κατασκευής από τον ΤΟΕΒ νέου αγωγού σε αντικατάσταση της ανοιχτής τάφρου.
– Επίσης λόγω καιρικών συνθηκών -βροχοπτώσεις το χειμώνα – έχουν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση των εργασιών διότι το μεγαλύτερο μέρος του έργου εκτελείται σε αδιάνοικτες οδούς δηλαδή σε φυσικό έδαφος (χωράφια), οπότε με τις συχνές αυτές βροχοπτώσεις σε αυτές τις περιοχές είναι αδύνατη η κατασκευή των δικτύων μέχρι την υποχώρηση των όμβριων υδάτων. (πλημμυρισμένα δίκτυα, αδυναμία απομάκρυνσης προϊόντων εκσκαφής κτλ).
– Είναι σε διαδικασία σύνταξης και έγκρισης ο 2ος ΑΠΕ του έργου που περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου».