Δημοπρατείται έργο βελτίωσης της σήμανσης τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας στο δίκτυο της Π.Ε Καρδίτσας


Δημοπρατείται από την περιφέρεια Θεσσαλίας το έργο βελτίωσης της σήμανσης και τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας στο επαρχιακό- εθνικό δίκτυο της Π.Ε Καρδίτσας. 

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τα τεύχη δημοπράτησης και την διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο προϋπολογισμού 240.000 ευρώ.