Δημοπρατούνται οι αποκαταστάσεις στο δρόμο από επ 0.67 προς Έλατο και Μεγάλα Βραγκιανά

Tη διάθεση πίστωσης 2,2 εκ. ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του έργου αποκατάστασης φυσικών καταστροφών που προκλήθηκαν στις 11/1/2022 στο Ν. Καρδίτσας (καιρικό φαινόμενο «Διομήδης») ενέκρινε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός για την δημοπράτηση του υποέργου 2 που αφορά την οδό από επ 0.67 προς Έλατο και Μεγάλα Βραγκιανά – αποκατάσταση ζημιών.

Η διάθεση της χρηματοδότησης θα γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. και του Δημοσίου Λογιστικού, ύστερα από σχετικό αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας και λαμβάνοντας πάντα υπόψη την εγκεκριμένη ετήσια πίστωση του έργου, την χρηματοδότηση της ΣΑΕΠ 817 και την πορεία υλοποίησης του έργου.