Δήμος Καρδίτσας: πρόταση χρηματοδότησης για το έργο της «ανάπτυξης εφαρμογών έξυπνων πόλεων»

Στην υποβολής πρότασης για την πράξη «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙΟΤ)» στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» θα προχωρήσει ο Δήμος Καρδίτσας, μετά από απόφαση που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή.

Η πρόταση έχει προϋπολογισμό 1,5 εκ. ευρω και περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:
-Υποέργο 1: «Υπηρεσίες συμβούλου για την δημιουργία και υποβολή φακέλου πρότασης»
(Υποέργο 1) της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και
Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου Καρδίτσας»
-Υποέργο 2: «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Καρδίτσας»
-Υποέργο 3: «Προβολή και Επικοινωνία της Πράξης»