Δήμος Μουζακίου: Διοικητική προσφυγή και αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ για δύο αποφάσεις αιολικών πάρκων

Σε ειδική διοικητική προσφυγή και υποβολή αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣΤΕ, κατά αποφάσεων του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος  με τις οποίες προωθείται η διαδικασία αδειοδότησης και εγκατάστασης των αιολικών θα προχωρήσει ο Δήμος Μουζακίου, με την Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου.

Στην απόφαση της Επιτροπής αναφέρεται ότι θα ασκήσει ειδική διοικητική προσφυγή κατά των κάτωθι αποφάσεων του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας:
1)της υπ’ αριθ. Πρωτ. 150002/6-12-2022 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΘεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) του έργου αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 3,45MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 3MW στη θέση «ΑΕΡΑΣ», «ΤΥΜΠΑΝΟΣ», της Δ.Ε. Αργιθέας, Μουζακίου, του Δ. Αργιθέας,  Μουζακίου, της Π.Ε. Καρδίτσας, της Π. Θεσσαλίας, της εταιρείας με την επωνυμία «VENTO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» και δ.τ. «VENTO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ», με ενσωμάτωση έγκρισης επέμβασης.

2) της υπ’ αριθ. Πρωτ. 152050/13-13-2022 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΘεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 4,7MW και αποδιδόμενης ισχύος 4MW, στη θέση «ΤΥΜΠΑΝΟΣ», των Δ.Ε. Μουζακίου και Αργιθέας των Δήμων Μουζακίου και Αργιθέας,  Π.Ε. Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, της εταιρείας με την επωνυμία «WIND MENTOR MIKE ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «WIND MENTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»

Αμφότερες οι αποφάσεις συνιστούν Αποφάσεις Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης κατά την έννοια τηςπαρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 4951/2022, με τις οποίες προωθείται η διαδικασία αδειοδότησης και εγκατάστασης των αιολικών σταθμών που αφορούν.
Αμφότερες έχουν εκδοθεί άνευ υποβολής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και άνευ διαδικασίας διαβούλευσης, διότι αφορούν έργα κατηγορίας Β.
Κατά των αποφάσεων αυτών μπορούν να υποβληθούν τόσο διοικητικές προσφυγές, όσο και αίτηση
ακύρωσης στο Συμβούλιο Επικρατείας.

Εάν δεν ευδοκιμήσει η ειδική διοικητική προσφυγή να υποβληθεί αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ κατάτων παραπάνω αναφερόμενων αποφάσεων του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας .