Την πρόθεση δωρεάς του κ. Ντάφου Ευθυμίου δασοτεχνικής μελέτης, η οποία θα χρησιμοποιηθεί στον φάκελο που θα υποβάλει ως πρόταση χρηματοδότησης του έργου ανάδειξης δικτύου υφιστάμενων διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αργιθέας, ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Αναλυτικότερα στην εφημερίδα Νέος Αγών