Δώρον... άδωρον!

Δεν περισσεύει… ιδιαίτερη χαρά στους Καρδιτσιώτες ακόμη και για την περίπτωση του Δώρου των Χριστουγέννων.

Γνωρίζουν πως οι εποχές που αποτελούσε ένα έξτρα εισόδημα για ψώνια και ικανοποίηση των ενδιαφερόντων τους πάνε πλέον… ανεπιστρεπτί.

Φέτος το Δώρο προορίζεται επί το πλείστον για την κάλυψη ανειλημμένων υποχρεώσεων σχετικά με λογαριασμούς ενέργειας και για την αγορά βασικών αγαθών, που και αυτά με τη σειρά τους αποτελούν ερωτηματικό λόγω της κρίσης.
Δ.Γ.