Εγκρίσεις μελετών για έργα συντήρησης του οδικού δικτύου στην Π.Ε. Καρδίτσας

Σε δύο εγκρίσεις μελετών και των αντίστοιχων προϋπολογισμών που αφορούν τη συντήρηση του οδικού δικτύου προχώρησε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας.

Συγκεκριμένα η Διεύθυνση ενέκρινε τη μελέτη του έργου βελτίωσης της σήμανσης και τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας στο επαρχιακο- εθνικό δίκτυο της Π.Ε Καρδιτσας 2022-2025 καθώς και τον προϋπολογισμό του έργου της μελέτης ύψους 250.000 ευρώ.

Επίσης η υπηρεσία προχώρησε στην έγκριση του έργου διαγράμμισης του οδοστρώματος σε τμήματα του επαρχιακού και εθνικού δικτύου της Π.Ε. Καρδιτσας 2022-2025 καθως και στον προϋπολογισμό του έργου της μελέτης ύψους 240.000 ευρώ.