Εγκρίση Αγοραστού για 3,5 εκ ευρώ για καθαρισμό ρεμάτων λεκάνης ποταμού Καλέντζη

Tη διάθεση πίστωσης 3.500.000 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 11/1/2022 ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» ενέκρινε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός για την δημοπράτηση του υποέργου 3 «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΝΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΕΝΤΖΗ».

Η διάθεση της χρηματοδότησης θα γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. και του Δημοσίου Λογιστικού, ύστερα από σχετικό αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας και λαμβάνοντας πάντα υπόψη την εγκεκριμένη ετήσια πίστωση του έργου, την χρηματοδότηση της ΣΑΕΠ 817 και την πορεία υλοποίησης του έργου.