Εγκρίθηκαν μελέτες για τη βελτίωση και αποκατάσταση δρόμων στη Δ.Ε. Φύλλου

Δύο μελέτες έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας για την βελτίωση χαλικοστρωμένων δρόμων και την αποκατάσταση ασφαλτοστρωμένων δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Φύλλου του Δήμου Παλαμά, ενέκρινε με ισάριθμες αποφάσεις ο Δήμαρχος κ. Γιώργος Σακελλαρίου.

Οι μελέτες συντάχθηκαν μετά από εντολή του Δημάρχου και αφορούν εργασίες αποκατάστασης ζημιών από την τελευταία θεομηνία που έγινε στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2020 στο οδικό δίκτυο της Δ.Ε. Φύλλου του Δήμου Παλαμά.

Σύμφωνα τις αποφάσεις, στην τοπική κοινότητα Φύλλου, εντός των ορίων των οικισμών, καταστράφηκαν χαλικοστρωμένες και ασφαλτοστρωμένες οδοί και απαιτούνται εργασίες αποκατάστασης.