Δωρεά η στατική μελέτη για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας

Με δωρεά Πολιτικού Μηχανικού θα συνταχθεί η στατική μελέτη για το έργο κατασκευής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, μεταλλικού στεγάστρου και υποσταθμού ΔΕΗ στο Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο Καρδίτσας.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας έκανε δεκτή τη δωρεά της στατικής μελέτης του συμπολίτη Πολιτικού Μηχανικού Ιωάννη Πυργιώτη Προκειμένου, η οποία κρίνεται απαραίτητη για να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του κτιρίου.