Εγκρίθηκε η μελέτη για το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης στο 2ο Δημοτικό Σοφάδων

«Πράσινος φως» για την έγκριση και παραλαβή της μελέτης του έργου: ”ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ” άναψε η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σοφάδων.
Ο προ
ϋπολογισμός ανέρχεται σε 74.400 ευρώ με ΦΠΑ.

Ο καθορισμός της ανάθεσης θα γίνει με την διαδικασία της απ ́ ευθείας ανάθεσης.