Εγκρίθηκε η μελέτη και ο προϋπολογισμός του έργου βελτίωσης του οδικού δικτύου Π.Ε. Καρδίτσας 2022-2025

Στην έγκριση της μελέτης του υποέργου 7 με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2022-2025» προχώρησε η Διευθυνση Τεχνικων Έργων Π.Ε. Καρδίτσας.

Η μελέτη αποτελείται από τα εξής τεύχη:
α) Τεχνική Περιγραφή
β) Τιμολόγιο Μελέτης
γ) Προϋπολογισμός Μελέτης
δ) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ε) ΕΕΕΣ
στ) Διακήρυξη

Παράλληλα ενέκρινε τον προϋπολογισμο του έργου 520.000 ευρώ.