Εγκρίθηκε η μελέτη του έργου κατασκευής αντιπλημμυρικού αντλιοστασίου στον Καλέντζη

Την έγκριση της μελέτης του υποέργου 10 με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΔΑΝΕΙΟΤΑΦΡΟ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΕΝΤΖΗ», προϋπολογισμού ενέκρινε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε Καρδίτσας.
Ο προυπολογισμος ανέρχεται στα 150.000 ευρώ.