•Κ. Τσιάρας: «Μεθοδικά, η κυβέρνηση της ΝΔ υλοποιεί σημαντικά αγροτικά – αναπτυξιακά έργα»

Εγκρίθηκε από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ το έργο κατασκευής του αρδευτικού δικτύου Υπέρειας – Ορφανών στις Π.Ε. Λάρισας – Καρδίτσας. Πρόκειται για το δεύτερο μεγάλο αρδευτικό έργο που αφορά το Ν. Καρδίτσας και θα υλοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ μετά το νέο κλειστό δίκτυο του ΤΟΕΒ Ταυρωπού. Να θυμίσουμε ότι για το δίκτυο του ΤΟΕΒ Ταυρωπού έχουν υποβληθεί τρεις φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα