Μετά τους Δήμους Καρδίτσας και Μουζακίου, σειρά παίρνει ο Παλαμάς

Με διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό θα προκύψει ο ανάδοχος για το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης- αυτοματοποίησης των συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Παλαμά, όπως αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή.

Όπως είχε γράψει η εφημερίδα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ο Δήμος προωθεί την ενεργειακή αναβάθμιση του δικτύου μέσω 12ετούς Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης με ιδιώτη.

Ουσιαστικά ακολουθεί τον δρόμο του Δήμου Καρδίτσας (στον οποίο ήδη έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του αντίστοιχου έργου από τα χωριά και σειρά θα πάρει η πόλη), του Δήμου Μουζακίου, καθώς και άλλων Δήμων στη χώρα.

Με βάση τη σύμβαση, θα εγκατασταθούν περίπου 8.000 νέα φωτιστικά σώματα σύγχρονης τεχνολογίας τύπου Led και σύστημα τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας.
Κ.Π.