Έκκληση για την ορθή χρήση του δικτύου ακαθάρτων

ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Έκκληση προς τους δημοτες για την ορθή χρήση του δικτύου ακαθάρτων απευθύνει η ΔΕΥΑ Καρδίτσας.

Οπως τονίζεται σε ανακοίνωση που υπογράφει ο Ο Γεν. Διευθυντής της ΔΕΥΑ Αχιλλέας Ζαγορίτης, το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται μια συνεχώς αυξανόμενη τάση απόρριψης ακατάλληλων υλικών στο δίκτυο ακαθάρτων (όπως μωρομάντηλα, πανιά κ.α.) τα οποία προκαλούν συχνά εμφράξεις των εξωτερικών διακλαδώσεων των ακινήτων, των συλλεκτήριων αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων, των υποβρύχιων αντλιών των αντλιοστασίων και γενικά του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων. Τα υλικά αυτά δυσχεραίνουν πολύ το έργο της υπηρεσίας, καταπονούν και προκαλούν βλάβες μεγάλης κλίμακας στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και αποτελούν συνεχή κίνδυνο υπερχείλισης λυμάτων εντός του οικιστικού συνόλου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει: «Το οριστικό δίκτυο αποχέτευσης αποτελούν οι αγωγοί ακαθάρτων, τα αντλιοστάσια λυμάτων και οι κατα¬θλιπτικοί αγωγοί, και γενικότερα κάθε έργο που έχει σκοπό τη συλλογή και μεταφορά των ακαθάρτων νερών μέχρι τους τελικούς αποδέκτες (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Καρδίτσας – ΕΕΛ) και έχει κατασκευαστεί από τη ΔΕΥΑΚ, σύμφωνα με τις αρμόδιες εγκεκριμένες μελέτες. Ως εξωτερική διακλάδωση ακινήτου είναι το τμήμα της εγκατάστασης αποχέτευσης για ακάθαρτα νερά, που περιλαμβάνει: (α) το φρεάτιο προσαρμογής, στο οποίο καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου, (β) τον αγωγό κατά πλάτος του εγκεκριμένου δρόμου και (γ) τη σύνδεση του αγωγού με τον αγωγό του δικτύου που περνάει μπροστά από το ακίνητο. Το φρεάτιο προσαρμογής χρησιμεύει για τον έλεγχο και τη συντήρηση της εξωτερικής διακλάδωσης και κατασκευάζεται αμέσως έξω από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου.

Σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Κανονισμού Αποχέτευσης, με την εγκατάσταση αποχέτευσης ακαθάρτων των ακινήτων πρέπει να αποχετεύονται υποχρεωτικά τα προϊόντα των αποχωρητηρίων και γενικά της οικιακής χρήσης. Δεν επιτρέπεται η αποχέτευση των ακόλουθων ουσιών, έστω και αν προέρχονται από οικιακή εν μέρει ή εν όλω χρήση:

Κάθε είδους υλικών που μπορούν να φράξουν τους αγωγούς όπως απορρίματα μαγειρίων, σκουπίδια, προϊόντα κατεδαφίσεων, άμμος, στάχτη, κουρέλια, κοπριά ζώων, απορρίμματα σφαγείων, δύσκολα βιοαπασυνθέσιμες ύλες (πλαστικά τεμάχια, γυαλιά, μωρομάντηλα, πανιά κλπ) έστω και μέσω σκουπιδοφάγων ή άλλων ανάλογων μέσων.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται μια συνεχώς αυξανόμενη τάση απόρριψης ακατάλληλων υλικών στο δίκτυο ακαθάρτων (όπως μωρομάντηλα, πανιά κ.α.) τα οποία προκαλούν συχνά εμφράξεις των εξωτερικών διακλαδώσεων των ακινήτων, των συλλεκτήριων αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων, των υποβρύχιων αντλιών των αντλιοστασίων και γενικά του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων. Τα υλικά αυτά δυσχεραίνουν πολύ το έργο της υπηρεσίας, καταπονούν και προκαλούν βλάβες μεγάλης κλίμακας στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και αποτελούν συνεχή κίνδυνο υπερχείλισης λυμάτων εντός του οικιστικού συνόλου.

Κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 15 του Κανονισμού Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΚ, οι παραβάτες του κανονισμού αυτού διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.1069/80, του Ποινικού Κώδικα και της Ειβ/221/1965 Υγειονομικής διάταξης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Ακόμα η ΔΕΥΑΚ σαν πρώτο μέτρο έχει το δικαίωμα να προβαίνει στην διακοπή της παροχής του νερού.

Με βάση λοιπόν τα προαναφερθέντα άρθρα του κανονισμού αποχέτευσης της ΔΕΥΑΚ, το πλήρες κείμενο του οποίου μπορείτε να βρείτε αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΚ, https://www.deyakarditsas.gr/, καθώς και της συνεχώς αυξανόμενη τάσης απόρριψης ακατάλληλων υλικών στο δίκτυο ακαθάρτων παρακαλούνται οι δημότες να κάνουν ορθή χρήση του δικτύου ακαθάρτων. Επιπρόσθετα η Τ.Υ. της ΔΕΥΑΚ θα προβεί στο επόμενο χρονικό διάστημα σε καμπάνια ενημέρωσης για την ορθή χρήση του δικτύου ακαθάρτων καθώς η διασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας του δικτύου αφορά όλους μας».