Θα καθυστερήσουν λίγο ακόμη για να πιουν καθαρό νερό από τη βρύση οι κάτοικοι στην τοπική κοινότητα Φύλλου, καθώς έκπτωτο κήρυξε το προηγούμενο διάστημα η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παλαμά τον ανάδοχο του έργου της βελτίωσης και αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης.

Πρόκειται για ένα έργο που όταν ολοκληρωθεί θα δώσει λύση σε ένα πολυετές πρόβλημα, αφού όπως είναι γνωστό, οι κάτοικοι του Φύλλου ταλαιπωρούνται από την ακαταλληλότητα του νερού που τρέχει από τις βρύσες τους.

Σύμφωνα με την απόφαση, στα μέσα Ιουλίου κλήθηκε η ανάδοχος εταιρεία από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών να προβεί στην ολοκλήρωση των κάτωθι συμβατικών εργασιών:
-Στεγάνωση όλων των φρεατίων
-Κατασκευή φρεατίου αεραξαγωγού και τοποθέτηση βαλβίδων εισαγωγής – εξαγωγής
-Προμήθεια και εγκατάσταση υπέργειου πυροσβεστικού κρουνού
-Ολοκλήρωση τοποθέτησης των δικλείδων
-Προμήθεια και τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος 50m3/h, H=120
-Αυτόματο σύστημα χλωρίωσης
-Σύνδεση των ιδιωτικών παροχών ύδρευσης με τους υδρομετρητές που είναι τοποθετημένοι στα πεζοδρόμια
Σε Αυτοψία που ακολούθησε από τον Επιβλέποντα μηχανικό του έργου, διαπιστώθηκε ότι καμία από τις εργασίες δεν εκτελέστηκε.

Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από το Δήμο Παλαμά, έχει εκτελεστεί περίπου το 90% του έργου.

Ο Δήμος Παλαμά θα προχωρήσει στην επαναδημοπράτηση των εργασιών που εκκρεμούν και οι οποιες αφορούν κυρίως την τοποθέτηση μιας αντλίας ώστε στη συνέχεια να προχωρήσουν συνδέσεις με το δίκτυο.