«Έκρηξη» των συμφώνων συμβίωσης στο Νομό Καρδίτσας στη 10ετία (πίνακες)

Ολοένα και περισσότερα ζευγάρια στη χώρα μας επιλέγουν να ενωθούν με… σύμφωνο συμβίωσης.
Tα σύμφωνα συμβίωσης που άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους κατά τη διάρκεια της 10ετους οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, καταγράφουν ανοδική τάση χρόνο με το χρόνο και στο Νομό Καρδίτσας.

Toυ Κώστα Παλαιού

Είναι χαρακτηριστικό πως από 3 σύμφωνα συμβίωσης στο Ν. Καρδίτσας το 2013 με βάση τα συγκεντρωτικά στοιχεία των ληξιαρχείων που επεξεργάστηκε ο «Νέος Αγών», το 2023 συνάφθηκαν 68 σύμφωνα. Στο σύνολο της χώρας, το 2013 συνάφθηκαν 482 σύμφωνα, ενώ πέρυσι, δηλαδή μια 10ετία μετά, έφθασαν τα 13.949.
Ειδικά πέρυσι, από τα 366 ζευγάρια που αποφάσισαν να χαράξουν μια κοινή πορεία στη ζωή, το 18,5% (σχεδόν ένα στα πέντε) προτίμησε το σύμφωνο. Τα υπόλοιπα επέλεξαν τον γάμο, θρησκευτικό η πολιτικό.

Αναλυτικά σε βάθος 10ετίας τα στοιχεί που αφορούν το σύμφωνο συμβίωσης στο Ν. Καρδίτσας διαμορφώνονται ως εξής:
* 2023: 68 σύμφωνα

* 2022: 59 σύμφωνα

* 2021: 56 σύμφωνα

* 2020: 39 σύμφωνα

* 2019: 30 σύμφωνα

* 2018: 18 σύμφωνα

* 2017: 21 σύμφωνα

* 2016: 16 σύμφωνα

*2015: 10 σύμφωνα
*2014: 14 σύμφωνα

*2013: 3 σύμφωνα
Τα στοιχεία για τους γάμους και τα σύμφωνα συμβίωσης παραθέτουμε σε σχετικά διαγράμματα που αποτυπώνουν εμφανέστερα την πορεία τους σε βάθος ετών.

Αναλυτικότερα στην εφημερίδα Νέος Αγών