Απόφαση για παράταση στο έργο βελτίωσης αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Καρδίτσας

Την χορήγηση παράτασης για το έργο της βελτίωσης αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Καρδίτσας, θα κληθεί να αποφασίσει το πρωί της Τρίτης (27/5) η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου έληγε στις 12-11-2024 και ζητείται παράταση από τον ανάδοχο καθώς όπως αναφέρει ενώ οι εργασίες ξεκίνησαν κανονικά βάσει χρονοδιαγράμματος, μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί ελάχιστες εργασίες προετοιμασίας, ως επίσης και τοπογραφικές εργασίες. Η καθυστέρηση εκτέλεσης-έναρξης εργασιών, οφείλεται στους εξής λόγους:
-στη διεξαγωγή των τοπικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου στα γήπεδα που θα γίνουν παρεμβάσεις, που καθιστά αδύνατη την καθαίρεση περιφράξεων μέχρι τη λήξη τους
– δυσμενείς καιρικές, χειμερινές συνθήκες.
Μάλιστα από την υπηρεσία του Δήμου προτείνεται η παράταση της προθεσμίας έως τις 30 Απριλίου 2025.

Το έργο έχει αρχικό προϋπολογισμό 630.000 ευρώ και περιλαμβάνει τη βελτίωση χώρων στο Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Καρδίτσας, καθώς και την αναβάθμιση και συμπλήρωση υποδομών στα περιφερειακά γήπεδα ποδοσφαίρου στην πόλη και τις τοπικές κοινότητες. Στο Αθλητικό Κέντρο, προβλέπεται η διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων, η ανακατασκευή του ανοικτού γηπέδου μπάσκετ, η βελτίωση των εγκαταστάσεων εντός του σταδίου, καθώς και η ολοκλήρωση του μηχανολογικού εξοπλισμού. Στα περιφερειακά γήπεδα ποδοσφαίρου, περιλαμβάνονται εργασίες βελτίωσης κυρίως των αποδυτηρίων και των περιφράξεων, ώστε τα γήπεδα να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις λειτουργίας που τίθενται από το νέο αθλητικό νόμο.