•Μεγάλο αναμένεται το πλήγμα για τους αγρότες, σημαντικές επιπτώσεις και στους κτηνοτρόφους

Εκτός της συνδεδεμένης ενίσχυσης ύψους 55 ευρώ ανά στρέμμα φαίνεται πως μένει το σύνολο σχεδόν του κάμπου της Καρδίτσας και το μεγαλύτερο τμήμα της Θεσσαλικής πεδιάδας με βάση το εθνικό στρατηγικό σχέδιο για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Πρόκειται για μια δυσμενή εξέλιξη για τον παραγωγικό κόσμο του Ν. Καρδίτσας, για την οποία είχε προειδοποιήσει με επανειλημμένη αρθρογραφία ο «Νέος Αγών».

Με βάση τον εδαφολογικό χάρτη από πλευράς ποιοτικής και ποσοτικής σύστασης των υδάτων, τη συνδεδεμένη ενίσχυση των 55 ευρώ το στρέμμα για το καλαμπόκι δεν θα πάρει ο κάμπος της Καρδίτσας, των Τρικάλων και του Αλμυρού, καθώς και ένα μεγάλο τμήμα του κάμπου της Λάρισας και των Φαρσάλων. Αντίθετα θα το λάβουν οι περιοχές της Ελασσόνας και του “δέλτα” του Πηνειού.

Είναι ο ίδιος χάρτης που λήφθηκε υπόψη για το πρόγραμμα της νιτρορύπανσης, κάτι που σημαίνει ότι όσες περιοχές ήταν ενταγμένες στο πρόγραμμα της απονιτροποίησης μένουν εκτός της συνδεδεμένης στο καλαμπόκι.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η καλλιέργεια ενισχύεται στρεμματικά, ενώ χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως πέρυσι τα καλλιεργήσιμα στρέμματα καλαμποκιού στο δίκτυο αρμοδιότητας του ΤΟΕΒ Ταυρωπού ξεπέρασαν για πρώτη φορά εκείνα του βάμβακος.

Παραδοσιακά, το δίκτυο εμπορίας πιέζει τις τιμές στα αγροτικά προϊόντα που έχουν συνδεμένη ενίσχυση. Έτσι οι Καρδιτσιώτες αγρότες όχι μόνο δεν θα είναι δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης, αλλά κινδυνεύουν να λάβουν ακόμη χαμηλότερες τιμές παραγωγού στο προϊόν.

Με βάση τα προαναφερθέντα, ο Θεσσαλικός κάμπος αναμένεται να οδηγηθεί σε μείωση της καλλιέργειας, ενώ στον αντίποδα θα αυξηθούν τα καλλιεργήσιμα στρέμματα στις περιοχές της χώρας περιοχές που προβλέπεται η λήψη συνδεδεμένης Επομένως το πλήγμα επεκτείνεται και στον κτηνοτροφικό τομέα. Με την απουσία επαρκούς ποσότητας καλαμποκιού στην περιοχή, ο Καρδιτσιώτης κτηνοτρόφους θα αναγκαστεί να στραφεί σε αγρότες άλλων περιοχών (πχ βόρεια Ελλάδα) για την αγορά ζωοτροφής με μεγαλύτερα μεταφορικά και αυξημένο κόστος.

Οι αλλαγές που επιφέρει η νέα ΚΑΠ στο τοπίο των επιδοτήσεων είναι δραματικές και ο αγροτικός κόσμος διψά για ενημέρωση. Μπορεί οι φυτεύσεις στο καλαμπόκι να γίνουν το Μάρτιο, ωστόσο ο προγραμματισμός της καλλιέργειας γίνεται από τώρα και θα πρέπει να γίνουν και κάποιες εργασίες στα χωράφια γι’ αυτό και απαιτείται επίσημη ενημέρωση από το υπουργείο και οι σχετικές αποφάσεις που θα εξειδικεύουν τα συγκεκριμένα θέματα.

Πολλοί βλέπουν με καλό μάτι την καλλιέργεια καλαμποκιού λόγω των υψηλών τιμών αλλά και της συνδεδεμένης ενίσχυσης ύψους 55 ευρώ ανά στρέμμα.

Ωστόσο υπάρχουν περιορισμοί (κόφτες) στη συνδεδεμένη ενίσχυση. Στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ αναφέρει ότι για την επίτευξη των στόχων της συνδεδεμένης, θα πρέπει η καλλιέργεια αραβοσίτου να γίνει «μόνο σε επιλέξιμες εκτάσεις, δηλαδή εκτάσεις που πρέπει να βρίσκονται σε περιοχές με υδατικά συστήματα των οποίων τα ύδατα είναι σε καλή κατάσταση,τόσο από ποσοτικής, όσο και ποιοτικής πλευράς».

Για αυτό προτείνεται η χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης σε καθορισμένο αριθμό εκτάσεων, των οποίων τα ύδατα είναι σε καλή κατάσταση, τόσο από ποσοτικής, όσο και από ποιοτικής πλευράς, ώστε να συνάδουν με την οδηγία-πλαίσιο 2000/60 για τα νερά.

Πιο συγκεκριμένα, οι εκτάσεις αυτές προσδιορίστηκαν μετά από λεπτομερείς υπολογισμούς σε επίπεδο υδατικών συστημάτων – υπόγειων και επιφανειακών – και αγροτεμαχίων.

Για τον σκοπό αυτόν χρησιμοποιήθηκε και σχετικό χαρτογραφικό υπόβαθρο (με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία, του 2019), μέσω του οποίου προσδιορίστηκαν, σε κάθε περιφερειακή ενότητα (νομό), για την καλλιέργεια του αραβοσίτου, τα αγροτεμάχια που βρίσκονται σε υδατικά συστήματα στα οποία:

α) η ποσότητα του νερού είναι ανεπαρκής και

β) η χημική κατάσταση των υπόγειων και επιφανειακών νερών είναι σε λιγότερο από καλή κατάσταση. Η έκταση στην οποία τα ύδατα είναι σε καλή κατάσταση, τόσο από ποσοτικής, όσο και από ποιοτικής πλευράς, ανέρχεται στα 770.000 στρέμματα.

Εκτός όμως από την οδηγία για τα νερά θα τηρηθεί ολόκληρη η εθνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων (Νόμος 3199/2003, τα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας και η Εθνική Στρατηγική Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή).

Επίσης οι λεκάνες απορροής ποταμών με κακή κατάσταση υδάτων θα μπορούσαν να επιβάλουν περιορισμούς από τις κατά τόπους αρχές διαχείρισης, οι οποίες θα οδηγούσαν σε περαιτέρω μείωση της επιλέξιμης έκτασης για καλλιέργεια καλαμποκιού.

Οι παραγωγοί πρέπει να γνωρίζουν ότι εάν διαπιστωθεί τυχόν μη συμμόρφωση με την παραπάνω νομοθεσία θα επιβάλλεται η αντίστοιχη κύρωση.

Ακόμη θα γίνουν διασταυρωτικκοί έλέγχοι των αρχών διαχείρισης πολλαπλής συμμόρφωσης και των αρχών ελέγχου χρήσης νερού (φορείς λεκάνης απορροής) και θα έρθουν κυρώσεις για παρανομίες.

Αυτό σημαίνει ότι οι παραγωγοί δεν θα λάβουν κανένα ποσό για τα αρδευόμενα εκτάρια, για τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση για συνδεδεμένη ενίσχυση.