Την υποβολή πρότασης στον άξονα προτεραιότητας 4.5 «Οδικές Υποδομές», του ΠΠΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας, για συντηρήσεις του οδικού δικτύου Π.Ε. Καρδίτσας 2022-2025, αποφάσισε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Με τα υποέργα προβλέπονται να πραγματοποιηθούν εργασίες για την συντήρηση και βελτίωση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε Καρδίτσας, το οποίο ανέρχεται σε 1.800 χλμ., έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής κυκλοφορία των οχημάτων στο επαρχιακό και εθνικό δίκτυο που υπάγεται στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας, για την χρονική περίοδο 2022 – 2025.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα