Τη μέλετη που θα εκπονήσει το Τμήμα Δασολογίας Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των κορακοειδών στο άλσος του Παυσιλύπου, αναμένει ο Δήμος Καρδίτσας.

Η επιστημονική μελέτη θα φέρει τον τίτλο «Παρουσία και αναπαραγωγή κορακοειδών στο Πάρκο του Παυσιλύπου, επιπτώσεις και τρόποι αντιμετώπισης», την οποία έχει αναλάβει να εκπονήσει το εργαστήριο διαχείρισης άγριας πανίδας του Τμήματος Δασολογίας.

Πιο αναλυτικά, ο Δήμος Καρδίτσας δε δύναται να παρέμβει για την επίλυση του ζητήματος, καθώς η άγρια πανίδα προστατεύεται από τις εθνικές και ευρωπαϊκες διατάξεις.

Αναλυτικότερα στην εφημερίδα Νέος Αγών