Εν αναμονή των εγγραφών ώστε να πιστοποιηθεί και επί της ουσίας το ενδιαφέρον που καταγράφεται στα παράλληλα μηχανογραφικά για τις ειδικότητες που λειτουργούν στο πειραματικό ΙΕΚ της Καρδίτσας.

Με πέντε σύγχρονες και με αντίκρυσμα στην αγορά εργασίας ειδικότητες το Πειραματικό ΙΕΚ της Καρδίτσας φιλοδοξεί να αποτελέσει και φέτος ένα δυναμικό πόλο επαγγελματικής κατάρτισης σε ολόκληρη τη Θεσσαλία.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν από το νέο έτος κατάρτισης στο πειραματικό ΙΕΚ της Καρδίτσας συγκέντρωσαν αρκετούς ενδιαφερόμενους. Ειδικότερα ανά ειδικότητα οι προτιμήσεις έχουν ως εξής:

-Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας, 205 προτιμήσεις εκ των οποίων οι 13 ως πρώτη προτίμηση

-Προπονητής Κλασικού Αθλητισμού, 157 προτιμήσεις εκ των οποίων οι 16 ως πρώτη προτίμηση

-Τεχνικός δασικής Προστασίας, 148 προτιμήσεις εκ των οποίων οι 10 ως πρώτη προτίμηση

– Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 138 προτιμήσεις εκ των οποίων οι 3 ως πρώτη προτίμηση

-Τεχνικός Παραγωγής και Συντήρησης Επίπλου και Ξυλοκατασκευών, 78 προτιμήσεις εκ των οποίων οι 6 ως πρώτη προτίμηση.

Οι βάσεις

Αλλά και οι βάσεις εισαγωγής στις συγκεκριμενες ειδικότητες κινήθηκαν σε υψηλά επίπεδα γεγονός που καταδεικνύει το καλό επίπεδο τους.

Ειδικότερα:

ΒΟΗΘΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 17000 μόρια

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 14100 μόρια

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 13700 μόρια

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 13700 μόρια

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ) 10800 μόρια

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»