Στη διερεύνηση του όγκου των φερτών υλών που συσσώρευσε στη λίμνη Πλαστήρα ο μεσογειακός κυκλώνας «Ιανός», προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας, υπογράφοντας Προγραμματική Σύμβαση με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, ειδικότερα το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών.

Στόχος η από κοινού μελέτη να οδηγήσει στη διερεύνηση του όγκου των φερτών υλών που συσσώρευσε στη λίμνη Πλαστήρα το καταστροφικό φαινόμενο «Ιανός» που πιθανώς επηρέασε σημαντικά το βάθος και κατ’ επέκταση το υδατικό δυναμικό της.

Η χρηματοδότηση της μελέτης προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και ανέρχεται στα 85.000 ευρώ. Συγκεκριμένα αφορά στην εκπόνηση εφαρμοσμένου ερευνητικού έργου με τίτλο «Αποτίμηση όγκου ιζημάτων φερτών υλών και διερεύνηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων του κυκλώνα Ιανός στη λίμνη Πλαστήρα».

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»