Για την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου και Πνευματικών Δικαιωμάτων.

Από την καρδιά της Ελλάδας την Καρδίτσα τη λαμπρή και ολοστρόγγυλη σαν τον ήλιο διανόηση, εκείνη που βγήκε από τις ζωντανές δυνάμεις του τόπου μας, οι Καρδιτσιώτες Συγγραφείς υπηρέτες του πνεύματος κατέθεσαν τα έργα τους στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδίτσας και τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη – Η ΑΘΗΝΑ- όπου δημιουργήθηκε η αξιόλογη συλλογή με τίτλο ΚΑΡΔΙΤΣΙΩΤΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ με πρωτοβουλία του Φιλόλογου καθηγητή κ. Δημήτρη Καραγιαννάκη.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα