Σήμερα Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί επιστημονική Ημερίδα στην Καρδίτσα, στο Αμφιθέατρο Α του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, με σκοπό τη διάχυση των δράσεων και αποτελεσμάτων του Προγράμματος “FUNGIWOOD – Αξιοποίηση των υπολειμμάτων καλλιεργειών και υπολειμμάτων επεξεργασίας ξύλου από υπόστρωμα μανιταριών, για την δημιουργία ενός συνεκτικού δομικού υλικού και για την αντικατάσταση πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης” που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο της Ε.Ε. και υλοποιείται με τη συνεργασία καθηγητών και ερευνητών του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής και Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού.

Το πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής:

11:00 – 11:30
Προσέλευση, Μπουφές με καφέ.

11:30 – 12:00
Ιωάννης Γιαβάσης : Χρήση μυκήτων για την παραγωγή μυκοπροϊόντων και ενναλακτικών τροφίμων, υλικών συσκευασίας, δομικών, μονωτικών, ή άλλων χρηστικών υλικών, αντί του ξύλου, του πλαστικού, ή του ζωικού δέρματος.

12:00 – 12:30
Γεώργιος Νταλός, Δημήτρης Κουτσιανίτης : Μέθοδοι παραγωγής εναλλακτικών μορφών ξυλείας, δομικών υλικών ή επίπλων από ανακυκλωμένα υλικά και αγροτοδασολογικά υποπροϊόντα.

12:30 – 13:00
Χρυσάνθη Μιτσάγγα : Παραγωγή συμπιεσμένου και φυσικώς συγκολλημένου υλικού υποπροϊόντων ξυλείας και γεωργίας εμβολιασμένου με μυκήλιο μυκήτων στα πλαίσια του προγράμματος FUNGIWOOD.

13:00 – 13:30

Ανδρομάχη Μητάνη : Αξιοποίηση χρησιμοποιημένων υποστρωμάτων καλλιέργειας μανιταριών για την παραγωγή μονωτικού ή δομικού υλικού και υλικών συσκευασίας στα πλαίσια του προγράμματος FUNGIWOOD.

13:30 – 14:00
Ερωτήσεις και Συζήτηση – Κλείσιμο Ημερίας