Ακόμα 17 δημόσια κτίρια στη Θεσσαλία πρόκειται να αναβαθμιστούν ενεργειακά, καθώς ο Περιφερειάρχης κ. Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την ένταξη των έργων στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-202, με συνολικό προϋπολογισμό 20 εκατ. Ευρώ.
Στο Νομό Καρδίτσας τέσσερα κτίρια έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα:
*Το 3ο και 13ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας προϋπολογισμού 353.837, 81 ευρώ.
*Το γυμνάσιο – ΕΠΑΛ στον Παλαμά 750.000 ευρώ.
*Το Δημοτικό Κτίριο Ανθηρού στο Δήμο Αργιθέας προϋπολογισμού 110.000 ευρώ.
*Το Γενικό Λύκειο Μουζακίου προϋπολογισμού 380.000 ευρώ.
Τα έργα υποβλήθηκαν από τους φορείς στην Πρόσκληση «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία» του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 και μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης εκδόθηκε ο Πίνακας Κατάταξης των θετικά. Αξιολογημένων Προτάσεων. Σημειώνεται ότι όλες οι προτάσεις που κατατέθηκαν εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ.