Ενίσχυση για επιχειρήσεις στον Παλαμά

Στο πλαίσιο της συνάντησης που είχαν τα μέλη της διοίκησης του Επιμελητηρίου με τον Υφυπουργό, αναφέρθηκε ότι σύντομα θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις και για ένα νέο μέτρο πρόσθετης στήριξης που θα αφορά τις επιχειρήσεις οι οποίες επλήγησαν από τις πλημμύρες στον Παλαμά και τη Φαρκαδόνα.

Ο υφυπουργός διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο μεριμνά για τις αιτήσεις ώστε να προχωρήσουν οι πληρωμές σε πληγείσες επιχειρήσεις που βρίσκονται και μέσα στην Καρδίτσα. Για ακόμη μια φορά τέθηκε και το θέμα των αποζημιώσεων για τις επιχειρήσεις που είχαν αποθηκευμένα αγροτικά προϊόντα (σιτάρι κλπ) σε αποθήκες που τις νοίκιαζαν για περιορισμένο χρονικό διάστημα 3-4 μηνών με συμβάσεις έργου. Από τον κ. Τριαντόπουλο υπήρξε διαβεβαίωση προς τους κ.κ. Ζυγογιάννη και Λαμπρόπουλο πως και γι’ αυτές τις περιπτώσεις η αποζημίωση θα ανέλθει στο 70% της ζημιάς.
Κ.Π.