Εντάξεις έργων για τους Δήμους Αργιθέας και Λ. Πλαστήρα μέσω του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Αγράφων

Σημαντικά έργα για τους Δήμους Αργιθέας και Λίμνης Πλαστήρα ενέκρινε σήμερα ο φορέας διαχείρισης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Αγράφων.

Πιο αναλυτικά, συνεδρίασαν για πρώτη φορά έξι Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων με πρόεδρο τον Γ.Γ. Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Δ. Σκάλκο, δύο Περιφερειάρχες, τρεις Δήμαρχοι και εννιά διαχειριστικές αρχές, και αποφάσισαν την ένταξη των πρώτων έργων.

Για τον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα αποφασίστηκαν τα εξής:

1. Επανάχρηση Γυμνασίου Μεσενικόλα (1.000.000 €)

2. Αισθητικές αναπλάσεις 5 χωριά (440.000 €)

3. Πολυδύναμο Ιατρείο Πεζούλας (60.000 €)

4. Περιφ. Ιατρείο Καρίτσας (60.000 €).

Για τον Δήμο Αργιθέας είναι τα εξής:

1. Σκάλα Ανθηρού (3.400.000 €)

2. Οδικός Άξονας Βραγκιανών – ορίων Νομού Ευρυτανίας (6.600.000 €)

3. Ιατρείο Ανθηρού (250.000,00 €)

Στην επόμενη συνεδρίαση που θα λάβει χώρα το Σεπτέμβριο στο Δήμο Αγράφων, θα συζητηθεί ο Οδικός Άξονας Αργυρίου – Γέφυρας Καταφυλιού (5,1 εκατομμύρια) και τα υπόλοιπα δημοτικά προτεινόμενα έργα.