Εντός του 2023 και πιθανόν μέχρι την Άνοιξη θα πραγματοποιηθεί η μετεγκατάσταση του Δήμου Καρδίτσας στο νέο Δημαρχείο.

Για να ολοκληρωθεί επισήμως η μετακόμιση στο νέο χώρο, χρειάζεται να τοποθετηθούν τηλεφωνικές γραμμές και οπτικές ίνες, ένα βασικό «εργαλείο» για την ορθή λειτουργία του Δήμου της πόλης και την εξυπηρέτηση των δημοτών.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα