Επεκτείνονται οι συμβάσεις του προσωπικού στις δημόσιες δομές υγείας της Θεσσαλίας που αφορούν την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω του κορωνοϊού, μεταξύ άλλων και του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας.

Το ενταγμένο Έργο στο ΠΕΠ Θεσσαλίας με προϋπολογισμό περίπου 17.000.000 ευρώ, χρηματοδότησε την εργασία επικουρικού προσωπικού – ιατροί και λοιπό προσωπικό.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα