Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ που αφορά τον προσδιορισμό του ανώτατου αριθμού των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στη διαδικασία προετοιμασίας και διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

Ο μέγιστος αριθμός των απασχολούμενων στο Ν. Καρδίτσας που υποστηρίζουν την εκλογική διαδικασία, έχει ως ακολούθως:

Αναλυτικότερα στην εφημερίδα Νέος Αγών