Επέκταση και δημιουργία νέου

Η υπογραφή από μία υπηρεσία απομένει και στη συνέχεια η τελική έγκριση από το Δήμο
Καρδίτσας, ώστε να γίνει επέκταση του χώρου ταφής του Κοιμητηρίου του Ι. Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Δημοτικό Κοιμητήριο).

Όπως μας ενημέρωσε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Καρδίτσας κ. Ηλίας Σχορετσανίτης η επέκταση θα γίνει προς τα δυτικά και θα δημιουργηθεί χώρος για περίπου 70 νέα μνημεία.

Παράλληλα μαζί με τις εκταφές εκτιμάται ότι θα καλυφθούν οι ανάγκες για δύο χρόνια. Ωστόσο παραμένει ζητούμενο η δημιουργία ενός νέου δημοτικού κοιμητηρίου, κάτι που όπως είπε αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής.
Κ.Π.