Επικαιροποιημένα τεύχη δημοπράτησης για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας

•Εγκρίθηκαν από τη Δημοτική Επιτροπή Καρδίτσας

Στην έγκριση και παραλαβή της επικαιροποιημένης μελέτης και των επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή κτιρίου Κ1 (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), μεταλλικού στεγάστρου και υποσταθμού ΔΕΗ στο Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο Καρδίτσας» προϋπολογισμού 2.350.000 ευρώ προχώρησε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας.

Στην εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος π. Σβερώνης Παναγιώτης, σημείωσε: «Ο Δήμος Καρδίτσας δημοπράτησε το υποέργο «Κατασκευή κτιρίου Κ1 (αίθουσα πολλαπλών χρίσεων), μεταλλικού στεγάστρου και υποσταθμού ΔΕΗ στο Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο Καρδίτσας – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ» και συμβασιοποίησε το εξεταζόμενο υποέργο στις 31-12-202.

Αναλυτικότερα στην εφημερίδα Νέος Αγών