Τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος στο δρόμο Καρδίτσας- Ρούσσου από πιθανή πτώση δέντρων μας επισήμανε αναγνώστης.

Πιο συγκεκριμένα, παράλληλα στο δρόμο υπάρχουν λεύκες, οι οποίες ήδη έχουν πάρει κλίση και με ισχυρούς ανέμους ελλοχεύει ο κίνδυνος να σπάσουν και να πέσουν στο οδόστρωμα.

Καλό θα ήταν η αρμόδια υπηρεσία να παρέμβει, κόβοντας όποιες λεύκες κρίνει πως είναι απαραίτητο, όπως έγινε και στο δρόμο Καρδίτσας- Μουζακίου.

Κ.Π.