Έναν εύλογο προβληματισμό, μας εξέφρασε βαμβακοπαραγωγός, φίλος της στήλης με αφορμή την ίδρυση ινστιτούτου βάμβακος και αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της συγχώνευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με το ΤΕΙ όπως ψηφίστηκε από τη βουλή.

Το ινστιτούτο θα συνεργάζεται με το εθνικό κέντρο ταξινόμησης και ποιοτικού ελέγχου βάμβακος που εδρεύει που αλλού, στην Καρδίτσα, τη «μάνα» της βαμβακοπαραγωγής.

Ποιός όμως θα είναι ακριβώς ο ρόλος και το έργο; Και η απορία αυτή τέθηκε από τον αναγνώστη καθώς όπως μας επισήμανε, δεν υπήρξε καμία παρέμβαση ούτε πέρυσι, αλλά ούτε φέτος ειδικά, αναφορικά με τα εξαίσια ποιοτικά χαρακτηριστικά της βαμβακοπαραγωγής, για τα οποία ωστόσο δεν πληρώθηκαν αναλόγως οι καλλιεργητές…
Κ.Π.