Τη βαλτώδη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η οικοδομή, αντιμετωπίζει ο κλάδος και στο Νομό Καρδίτσας.

Η οικονομική κρίση, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα, τη μείωση των εισοδημάτων και της τραπεζικής πίστης, με την παράλληλη εκτίναξη της φορολογίας στην ακίνητη περιουσία, έχουν δώσει αλλεπάλληλα χτυπήματα στον οικοδομικό κλάδο την τελευταία δεκαετία, οδηγώντας στη μεγαλύτερη συρρίκνωση της οικοδομικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καρδίτσας που εξυπηρετεί ολόκληρο το Νομό, κατά τη διάρκεια της περυσινής χρονιάς εκδόθηκαν για την πόλη της Καρδίτσας 32 άδειες και στον υπόλοιπο Νομό 28 . Συνολικά δηλαδή το 2018 εκδόθηκαν στο Νομό Καρδίτσας 60 άδειες.

Αντίστοιχα το 2017, ο αριθμός των αδειών ήταν 53 στο Νομό Καρδίτσας, από τις οποίες οι 21 αφορούσαν την Καρδίτσα.

Από την αρχή της κρίσης καταγράφεται διαρκής συρρίκνωση στον αριθμό των αδειών. Για να γίνει κατανοητή η διαφορά, το 2008, οι εκδοθείσες άδειες για το Νομό Καρδίτσας ήταν 632, από τις οποίες οι 225 αφορούσαν την Καρδίτσα. Σε βάθος δεκαετίας (2008-2018) ο αριθμός των οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν στο Νομό, μειώθηκε κατά 90%, ενώ για την πόλη της Καρδίτσας κατά 85%. Από την επόμενη χρονιά, το 2009, οι αντίστοιχοι αριθμοί αδειών μειώθηκαν σε 482 και 139.
Το 2010 είχαν εκδοθεί 432 άδειες στο Νομό, από τις οποίες οι 117 για την Καρδίτσα, το 2011 συνολικά 231 άδειες από τις οποίες οι 94 για την Καρδίτσα και το 2012 συνολικά 170 από τις οποίες οι 50 αφορούσαν την Καρδίτσα.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα