Το διάστημα 14-17 Ιουνίου 2022 το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Παν. Θεσσαλίας φιλοξένησε στα πλαίσια του Erasmus+ τρεις εκπαιδευτικούς από το Karelia University of Applied Sciences (Joensuu, Finland).

Συγκεκριμένα οι κυρίες Kaija Mari Saramäki (School / Department: Energy and environmental engineering), Sanna Kasurinen (School / Department: Forestry/Energy and Environmental Engineering) και Sini Rantanen (School / Department: Forest engineering) παρουσίασαν στους φοιτητές και εκπαιδευτικούς του Τμήματος τις δυνατότητες για εκπαιδευτικές αλλαγές μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων.

Οι εκπαιδευτικοί ξεναγήθηκαν στους χώρους και τα Εργαστήρια του Τμήματος, συζήτησαν με το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους φοιτητές όπως και διαπίστωσαν τις μεγάλες δυνατότητες για περαιτέρω συνεργασίες στην έρευνα και εκπαίδευση.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»