Ενδιαφέρουσες ήταν οι εισηγήσεις στην εσπερίδα που διοργάνωσαν με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά της ερημοποίησης η Επιτροπή για την Διεκδίκηση επίλυσης Υδατικού προβλήματος Θεσσαλίας (Ε.Δ.Υ.ΘΕ) σε συνεργασία με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας, το Οικονομικό Επιμελητήριο Θεσσαλίας και τον Γεωπονικό Σύλλογο Ν. Λάρισας, ατο αμφιθέταρο του ΓΕΩΤΕΕ.

Το κύριο συμπέρασμα ήταν ότι ο θεσσαλικός κάμπος ερημοποιείται όσο δεν προχωρούν τα συλλογικά επιφανειακά έργα άρδευσης και όσο η πολιτεία εγκαταλείπει τα μεσαία φράγματα και τα ημιτελή έργα του Αχελώου.

Στην εσπερίδα που έγινε στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για την καταπολέμηση της Ερημοποίησης και της Ξηρασίας 2022 το θέμα ήταν: «Η Θεσσαλία μπροστά σε απειλές & ευκαιρίες από την δραματική κλιματική, ενεργειακή & διατροφική κρίση, που βιώνουμε».

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»